تشکر از اینکه از کتابخانه حقوقی افغانستان دیدن نمودید. کتابخانه حقوقی الکترونیکی به شما اجازه میدهد تا قوانین افغانستان را به شکل ساده/آسان پیدا نمایید. این کتابخانه یک وسیلۀ ساده یی است که با شما در جستجو و دریافت فوری قوانین مورد نظر تان کمک مینماید. شما میتوانید یک قانون مشخص، مقرره، معاهده و یا فرمان ریس جمهور، و یا دیگر موارد را، جستجو و نتیجه جستجوی تانرا به خواست خویش کاپی، پرنت و یا حفظ نمایید. همچنان شما میتوانید قانون مشخصی را از طریق بکار بردن یک کلمه و یا یک عبارت جستجو و دریافت نمایید. کار بالای کتابخانه حقوقی افغانستان جریان داشته و برای تکمیل شدن این کتابخانه، روزمره قوانین و اسناد تقنینی جدید، اضافه میشود. برای دریافت معلومات بیشتر و چگونگی استفاده از کتابخانه حقوقی افغانستان و ویب سایت ما، لطفا به دکمۀ " آموزش و رهنمایی " بالا کلیک نموده و به تصاویر رهنمودی نگاه کنید. برای دسترسی به کتابخانه حقوقی افغانستان لطفا یک دقیقه وقت تانرا برای ثبت نام، دخول و ایجاد رمز ورود صرف نمایید.

برای کمک و یا پاسخ به پرسش هایتان میتوانید با ما به این آدرس به تماس شوید:

در باره این کتابخانه

افتخار داریم که کتابخانه حقوقی افغانستان (آل) را به شما به معرفی میگیریم. این کتابخانه یک وسیله الکترونیکی بوده و به شما اجازه میدهد تا قوانین افغانستان را از این طریق با سهولت دریافت نمائید. این کتابخانه به شکلی طرح و دیزاین گردیده است که ضروریات مشخص قضات، څارنوالان، وکلای مدافع، اساتید و دانش آموزان بخش حقوق و شرعیات، اجتماع بزرگ تجارتی اعم از داخلی و خارجی که در افغانستان سرمایه گذاری نموده اند یا مینمایند، حقوقدانان بین المللی، و فرهنگیان را برآورده میسازد

اعلان

تویتر

حق نشر و چاپ 2016: کتابخانه حقوقی افغانستان ®
وزیر اکبرخان، کابل - افغانستان
P: +93(0) 20 250 50 97 – F: +93(0) 20 250 50 97
www.afghanlaws.com